? ??????????????Sound Wave? ????? ?? ???Rating: 4.7 (64 Ratings)??16453 Grabs Today. 61604 Total Grabs. ??
????Preview?? | ??Get the Code?? ?? ?????Green Fumes? ????? ?? ???Rating: 4.3 (224 Ratings)??15631 Grabs Today. 79529 Total Grabs. ??????Preview?? | ??Get the Code?? ?? ???????Live, BLOGGER TEMPLATES AND TWITTER BACKGROUNDS ?

Tuesday, April 19, 2011

Minggu 6: Mengaplikasikan Struktur Perpautan dalam Penyusunan Bahan Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Melayu

Mengaplikasikan Struktur Perpautan dalam Penyusunan Bahan Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa MelayuJenis Struktur Perpautan


Struktur Linear


Sistem penerokaan yang hanya membenarkan pengguna meneroka sesebuah perisian secara linear iaitu sama ada ke hadapan atau ke belakang sahaja.Contoh
Bahan 1, bahan 2 dan bahan 3 diakses secara berasingan dan tidak mempunyai sebarang pautan.
Murid memulakan pencarian di laman 1, kemudian mencari maklumat di laman 2 dan akhirnya di laman 3. Murid mesti mengikut urutan laman yang telah disediakan.


Struktur Hierarki dan Struktur Komposit

Struktur Hierarki
O Dikenali sebagai struktur pokok. Setiap paparan mewakili topik atau tajuk utama.
O Setiap topik utama pula boleh dibahagikan kepada beberapa topik kecil atau sub topik.


Contoh Struktur HierarkiStruktur KompositO Struktur yang lebih kompleks berbanding struktur-struktur yang lain.
O Sering digunakan bagi menangani keadaan di mana gabungan beberapa struktur diperlukan bagi melengkapkan sistem penerokaan yang lebih fleksibel serta memenuhi keperluan perisian.

Contoh Struktur KompositAntara satu laman utama dengan laman utama mempunya perkaitan antara satu dengan yang lain.


Murid-murid boleh memulakan kerja mereka dengan salah satu pautan yang diberikan.


Setiap laman yang diakses, akan membawa kepada beberapa subpautan yang berkaitan dengan laman yang berkenaan.

Contoh Struktur Hierarki

Struktur RangkaianMenyediakan pautan atau hubungan di antara setiap topik utama.Struktur sebegini memberikan kebebasan kepada pengguna untuk meneroka dengan lebih mudah dan fleksibel
Struktur rangkaian akan menjadi lebih berkesan sekiranya setiap laman itu mempunyai perpautan antara satu sama lain.


Dengan mengkelik, sesuatu paparan itu akan diperolehi dan boleh berpindah kepada laman yang sebelumnya dengan teknik hiper pautan

0 comments:

....